top of page

AİLE HEKİMİ OLARAK ÇALIŞAN EMEKLİ DOKTORUN EMEKLİ MAAŞI KESİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR (YARGITAY)


Ülkemizde aile hekimliği sisteminin temeli, aile hekimi ile idare arasında yapılan sözleşme ile istihdam modeline dayanmaktadır. Sözleşme, iki taraflı bir hukuki işlem olduğu için, görevlendirme ya da atama gibi idarenin tek taraflı olarak yaptığı işlemlerden ayrılmaktadır. İdare ile sözleşme imzalayan aile hekiminin hukuki niteliği, yazımızın devamında esas olarak anlatacağımız emekli hekimin aile hekimliği yapması durumunda emekli maaşını alıp alamayacağı konusunda bize yol gösterecektir.


Bilindiği üzere emekli olan bir hekim idare ile sözleşme imzalayarak aile hekimi olarak çalışabilmekte ve bu çalıştığı sürede hem sözleşme karşılığı ücretini hem de emekli maaşını alabilmekteydi. Ancak son dönemde SGK bu şekilde emekli olarak çalışan aile hekimlerine bir yazı göndererek emekli maaşlarının kesildiğini ve aile hekimliği yaptıkları sürede ödenen emekli maaşlarının da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 96. Maddesine dayanarak faizi ile iadesine karar verildiğini bildirdi. Böylece yüzlerce hekim hem emekli maaşlarını alamamaya başladı hem de aldıkları emekli maaşlarını faizi ile iade etmek zorunda kaldı.


Bu durumun hukuka aykırı olduğunu düşünen hekimler olayı yargıya taşıdı ve Yargıtay bu konu ile alakalı olarak hekimler lehine 2019 yılında bir karar verdi. Yargıtay 21. HD kararı özetle şu şekildedir:


“Yasa maddesinin birinci fıkrasında; 21/01/2010 tarih ve 5947 sayılı Yasa'nın 18. maddesi ile “Sağlık Bakanlığı'nın tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar” da madde kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durumda; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı aldığı halde, Sağlık Bakanlığı kadrosuna hekim olarak atanan kişiler dahi aylıkları kesilmeden çalışabileceğine göre; Sağlık Bakanlığı ile “aile hekimliği sözleşmesi” imzalayan davacının yaşlılık aylıklarının iadesinin istenilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. O halde; mahkemece, 5335 sayılı Yasanın 30. maddesine göre yaşlılık aylığının iptal edilemeyeceği ve ödenen yaşlılık aylıklarının iadesinin istenilemeyeceği göz ardı edilerek sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.”


Buna göre haksız yere emekli maaşı kesilen ve ödenmiş emekli maaşları geri alınan aile hekimleri dava açarak hem emekli maaşlarının tekrar bağlatılmasını hem de ödedikleri ücretin iadesini idareden isteyebilir. Söz konusu dava gerek uyuşmazlık meseleleri gerekse diğer usulü işlemlerin karmaşıklığı nedeni ile mutlaka bir avukat yardımı ile açılmalıdır. Aksi durumlarda birçok hak kayıpları yaşanmakta ve usul işlemlerinin çoğu kez geri dönüşü olmadığından telafisi imkânsız durumlar ortaya çıkmaktadır.


Yetkinlik alanlarımız içerisinde bulunan bu konu hakkında hukuki destek için iletişim bölümünde yer alan e-mail veya telefon yolu ile tarafımıza da ulaşabilirsiniz.


Ezer Hukuk ve Danışmanlık2.108 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page