top of page

CİNSEL TACİZ SUÇU VE CEZASI (TCK 105)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019Cinsel taciz suçu 5237 sayılı TCK’nın ikinci kitabının Kişilere Karşı Suçlar isimli ikinci kısmının Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı altıncı bölümünde düzenlenmiştir.


1-Cinsel Taciz Suçu Nedir ve TCK’da Nasıl TanımlanmıştırTCK’da cinsel taciz suçu şu şekilde tanımlanmıştır:


-Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi cezalandırılır.

Burada bahsedilen cinsel taciz, fiili sarkıntılık (vücuda temas) şeklinde olmayan cinsel davranışlardır. Vücuda temas şeklindeki sarkıntılık cinsel saldırı ya da cinsel istismar suçlarının konusunu oluşturur. Cinse taciz suçuna; yolda yürüyen birisine şehevi amaçlı laf atılması, bıyık bükülmesi, el kol hareketleri yapılması şeklinde örnekler vermek mümkündür.


Ayrıca cinsel taciz suçunda korunan hukuki değerin kişilerin cinsel dokunulmazlığı ve bütünlüğü olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Eski Türk Ceza Kanunu yürürlükte olduğu dönemde Yargıtay çeşitli sözleri cinsel taciz olarak değerlendirmiştir. Bunlara da aşağıdaki sözleri örnek verebiliriz:

-Kızıştıysan gel senin kızışmanı alayım,

-500 lira vereyim senle cinsel ilişkide bulunalım,

-Bu gece benimle kalır mısın,

-Ablan öldü seni alacağım kekliğim vb.


Görüldüğü gibi Yargıtay kararlarında da cinsel taciz suçu ile alakalı çok geniş bir aralık bulunmakta olup somut olayın özellikleri göz önüne alınarak failin eylemimin cinsel taciz suçunu oluşturup oluşturmadığı belirlenecektir.


2- Cinsel Taciz Suçunun Cezası


a.Suçun Basit Halinin Cezası

- Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki

yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK 105/1)


b. Suçun Nitelikli Halinin Cezası

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.


3-Cinsel Taciz Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Cinsel taciz suçunun basit halinin (temel şeklinin) soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır. Ancak suçun nitelikli hallerinden herhangi birisi söz konusu ise soruşturma ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir. Suçun basit hali şikayete bağlı olduğundan 6 aylık şikayet süresi önem arz etmektedir. Nitekim 6 ay içerisinde mağdur failden şikayetçi olmazsa, şikayet süresi sona erecek ve soruşturma işlemleri yapılmayacaktır.


4-Cinsel Taciz Suçunun Zamanaşımı Süresi

Cinsel taciz suçunun zamanaşımı Türk Ceza Kanunun 66/1-e maddesine göre 8 yıldır.


5-Cinsel Taciz Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

-Cinsel taciz suçu nedeni ile faile hapis cezası verilmesi durumunda belli koşullar oluşursa ceza adli para cezasına çevrilebilir.

-Cinsel taciz suçu nedeni ile verilen ceza 2 yıl ve altı hapis cezası ise bu cezanın ertelenmesi mümkündür.

-Cinsel taciz suçu nedeni ile verilecek ceza 2 yıl ve altı hapis cezası ise bu ceza içi hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanması mümkündür.

4.170 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page