top of page

EZİYET SUÇU VE CEZASI (TCK 96)

Eziyet suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 96. maddesinde düzenlenmiştir.


1-Eziyet Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Eziyet suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır;

- Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi cezalandırılır.

Kanuni düzenlemede eziyetin cezalandırılacağı belirtilmiş olsa da eziyetin tam olarak ne olduğu anlaşılmamaktadır. Bu bakımdan eziyetin ne olduğu üzerinde durmakta fayda vardır. Eziyetin tanımı madde gerekçesinde şöyle yapılmaktadır:

-Eziyet olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması gerekir.

Aslında eziyet ile kanunda düzenleniş diğer suçlar olan insan yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz gibi suçların farkının ne olduğu sorusu akla gelebilir. Madde gerekçesi bu soruya şu şekilde yanıt vermiştir.

-Bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arz eder bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir”.

Gerekçe metninden anlaşıldığı üzere eziyet suçunda bir süreklilik yani süreçten bahsetmemiz gerekmektedir. Süreklilik unsuru oluşmadığında kanunda tanımlanan diğer suçlar gündeme gelecektir.

Son olarak eziyet ve işkence suçu arasındaki bağlantıdan bahsetmekte fayda vardır. Kamu görevlisi tarafından görevi içerisinde kişiye yapılan eziyet TCK’da işkence suçu olarak belirtilmiştir. Bir örnekle durumu izah etmek gerekirse, kolluk kuvvetinde görevli bir memur gözaltında bulunan bir kimseyi uzun süreli aç ve susuz bırakmışsa işkence suçu gündeme gelecektir. Ancak evde karısına aynı muameleyi yapan yani karısını eve kilitleyip aç ve susuz bırakan kişi için eziyet suçu gündeme gelecektir.


2-Eziyet Suçunun Cezası

Eziyet suçunun cezası TCK’da şu şekilde belirtilmiştir:


a. Eziyet Suçunun Basit Halinin Cezası

-Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


b. Eziyet Suçunun Nitelikli Halinin Cezası

Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

-Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

-Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı, İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


3-Eziyet Suçunun Şikâyet Süresi ve Zamanaşımı

Eziyet suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple dava zamanaşımı süresi içerisinde Cumhuriyet Savcısı bu suçun işlendiğini haber alırsa soruşturma işlemlerine başlayacaktır. Dava zamanaşımı süresi ise; suçun basit hali için 8 yıl, nitelikli hali için 15 yıldır.


4-Eziyet Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

-Eziyet suçu neticesinde verilecek hapis cezası süresi itibari ile adli para cezasına çevrilemez. Çünkü hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için ceza süresinin 1 yıl ve altında olması gerekir.

-Eziyet suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 2 yıl ve altında ise erteleme hükümleri uygulanabilir.

-Eziyet suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 2 yıl ve altında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.

875 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page