top of page

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU VE CEZASI (TCK 257)

Güncelleme tarihi: 28 Haz 2019

Görevi Kötüye Kullanma Suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde düzenlenmiştir.


1-Görevi Kötüye Kullanma Suçu Nedir ve TCK’da Nasıl Tanımlanmıştır

Görevi kötüye kullanma suçu ancak kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suçtur. Kamu görevlisi olmayan bir kimsenin bu suçu işlemesi ve doğal olarak bu suçtan cezalandırılması mümkün değildir. Bu bilgi ışığında görevi kötüye kullanma suçunu şu şekilde tanımlayabiliriz.

Görevi kötüye kullanma suçu, kamu görevlisinin görevini ihmal ederek yapmaması ya da mevzuat tarafından öngörülen şekilde değil de hukuka aykırı bir şekilde yapması olarak tanımlanabilir.

TCK’nın 257. Maddesinin 1. Fıkrasında görevi kötüye kullanma suçu şu şekilde tanımlanmıştır:

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi cezalandırılır.”

TCK’nın 257. Maddesinin 2. Fıkrasında da ihmal sureti ile görevi kötüye kullanma suçu şu şekilde tanımlanmıştır:

“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi cezalandırılır.”


2. Görevi Kötüye Kullanma Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?

Görevi kötüye kullanma suçu Türk Ceza Kanunun Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler kısmının birinci bölümü olan Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen bir suç olduğundan şikâyete bağlı bir suç olması düşünülemez. Görevi kötüye kullanma suçu şikâyete bağlı bir suç olmadığından şikâyet süresi de bulunmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi içerisinde soruşturulduğu takdirde fail zamanaşımı itirazında bulunamayacaktır.


3-Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Cezası

Görevi kötüye kullanma suçunun cezası Türk Ceza Kanununun 257. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında ayrı ayrı düzenlenmiştir. Kanun koyucu ihmal sureti ile görevi kötüye kullanma suçu işlendiği zaman daha az ceza vermeyi uygun görmüştür. Buna göre:

Yukarıda suçu tanımlarken belirttiğimiz 1. Fıkra hükümlerine göre verilecek ceza, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

Yukarıda suçu tanımlarken belirttiğimiz 2. Fıkra hükümlerine göre yani ihmal sureti ile görevi kötüye kullanma suçunun işlenmesi durumunda verilecek ceza, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.


4-Görevi Kötüye Kullanma Suçunda Zamanaşımı Süresi

Görevi kullanma suçunun zamanaşımı süresi 8 yıldır. Kamu görevlisi olan fail bu suçu işledikten sonra 8 yıl içerisinde Cumhuriyet Savcının bu suçtan haberdar olması durumunda soruşturma işlemlerine başlanacaktır. Görevi kötüye kullanma suçu şikâyete bağlı da olmayan bir suç olduğundan suçun soruşturulması için 8 yıl içerisinde Cumhuriyet Savcısının suçtan haberdar olması yeterlidir.


5-Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve Kamu Görevinden Atılma (Memuriyetten Çıkarılma)

Bilindiği üzere çeşitli hallerde kamu görevlisi, kamu görevinden çıkarılma ile karşı karşıya kalmaktadır. Bizim makalemizin konusu kamu görevinden çıkarılma değil görevi kötüye kullanma suçu işlendiği memuriyetten çıkarılıp çıkarılmamadır. O yüzden memuriyetten çıkarılma ile alakalı genel bilgilere burada yer vermeyeceğiz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/5. maddesi memuriyete engel suçları belirtmiştir. Yüz kızartıcı suçlar olarak bilinen bu suçlardan dolayı kişi mahkum olursa kamu görevi sona erecektir. Bu suçlar şunlardır:

Ø Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (TCK m.309 ila m.316 arasındaki tüm suçlar),

Ø İhaleye fesat karıştırma,

Ø Edimin ifasına fesat karıştırma,

Ø Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Ø Kaçakçılık suçları,

Ø Hırsızlık Suçu,

Ø Dolandırıcılık Suçu,

Ø Güveni Kötüye Kullanma Suçu,

Ø Rüşvet Suçu,

Ø İrtikap Suçu,

Ø Zimmet Suçu,

Ø Hileli İflas

Ø Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu, Kıymetli Damgada Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik Suçu

Görüldüğü üzere Görevi Kötüye Kullanma suçu bu suçlar arasında sayılmamıştır. O sebeple kişi görevi kullanma suçundan dolayı mahkûm olursa (1 yıldan az süreli) kamu görevinden çıkarılmayacaktır. Ancak başka bir kamu görevinden çıkarılma sebebi olan, kasıtlı suçlardan dolayı 1 yılın üzerinde mahkûmiyet almak kamu görevini sona erdireceğinden burada 1 yıllık süreye dikkat etmek gerekir. Yani kişi görevi kötüye kullanma suçundan dolayı 1 yılın altında hapis cezası alırsa kamu görevinden atılmayacaktır.

893 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page