top of page

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN veya TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI SUÇLARI VE CEZALARI (TCK 170 VD.)Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması suçları 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 170 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.


1- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu TCK’da Şu Şekilde Tanımlanmıştır:


“Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; a) Yangın çıkaran, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi cezalandırılır.”

“Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi cezalandırılır.”

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu ile korunan hukuki değer kişilerinin ve mallarının kapsamlı bir şekilde tehlikeye uğratılmasının önlenmesidir. Bu sebeple Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu TCK’nın “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” kısmında düzenlenmiştir. Suç madde metninden de anlaşılacağı üzere seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suçun seçimlik hareketleri, yangın çıkarmak, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak, silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak olarak gösterilmiştir. Bu hareketlerin suç teşkil etmesi somut tehlikenin gerçekleşmesi koşuluna bağlanmaktadır. Suçun bir de ikinci fıkrası vardır. Bu fıkrada soyut tehlike suçuna yer verilmiştir.


2- Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:


Taksirle; a) Yangına, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde cezalandırılır.”


3- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezası


Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçunun cezası şu şekildedir:


Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; a) Yangın çıkaran, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 170/1)

Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK 170/2)


4- Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezası


Taksirle; a) Yangına, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına, Neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK 171)


5- Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçları Şikâyete Bağlı Mıdır?


Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması suçları şikayete bağlı suçlardan değillerdir. Bu suçlar savcılık tarafından re’sen soruşturulur.


6- Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçlarında Zamanaşımı


Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması suçlarında herhangi bir şikayet süresi yoktur. Ancak bu suçlarda dava zamanaşımı bulunmaktadır. Her iki suçta da genel dava zamanaşımı 8 yıldır.


7-Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu İçin Ön Ödeme


TCK 75. Maddesinde ön ödeme kurumunu tanımlamış ve hangi suçlar için ön ödeme yapılarak soruşturma ve kovuşturma yapılmadan failin kurtulabileceğini belirtmiştir. Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu “Ön Ödeme” kurumundan yararlanan bir suçtur. Bu sebeple kanun maddesi uyarınca bu suçla alakalı olarak fail ön ödemede bulunarak soruşturma ve kovuşturmadan kurtulabilir.


8- Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçlarında Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçu TCK 170/1’de ve TCK 170/2’de ayrı ayrı belirtilmiş ve cezaları belirlenmiştir. Suçun TCK 170/1’de belirtilen hali için verilecek ceza adli para cezasına çevrilebilir ancak TCK 170/2’de belirtilen halinde ceza hapis veya adli para cezası olarak belirlendiğinden, mahkeme cezayı hapis cezası olarak belirler ise bu ceza adli para cezasına çevrilemez.


-Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması suçu için verilecek ceza adli para cezasına çevrilebilir.


- Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması suçları neticesinde verilecek ceza 2 yıl ve altında hapis cezası ise erteleme hükümleri uygulanabilir.


- Genel Güvenliğin Kasten veya Taksirle Tehlikeye Sokulması suçları neticesinde verilecek ceza 2 yıl ve altında hapis cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.

1.013 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page