top of page

İKALE SÖZLEŞMESİ İLE YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ İADESİ HAKKI


İşçi ve işverenler yapacakları bir anlaşmayla, mevcut iş ve çalışma ilişkisini ve dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmesini her zaman sona erdirebilir. İş akdi bu şekilde karşılıklı sona erme veya ikale sözleşmesi ile sona erdirildiğinde, işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb. olarak da ifade edilen ödemelere ilave ödeme yapılabilmektedir.


Yapılan bu ilave ödemelere ilişkin ödemelerin niteliği vergi boyutu uzun süreler tartışma konusu olmuştur. Bu belirsizliğin ve tartışmaların giderilmesi amacıyla 7162 sayılı Kanunla düzenleme yapılmıştır. Buna göre 18/01/2019 tarih ve 7162 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna geçici madde eklenmiştir.


27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.”


İade Koşulları Kısaca Şu Şekildedir:


- Madde hükmünden yararlanılabilmesi için karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesinin 27/3/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve ödemenin de bu tarihten önce yapılmış olması gerekmektedir. 27/03/2018 tarihinden sonra düzenlenen ikale sözleşmeleri ile 27/03/2018 tarihinden önce düzenlenmesine karşın ödemesi 27/03/2018 tarihinden sonra yapılmış bulunan sözleşmelere yönelik iade yapılmayacaktır.


- İade işlemine ilişkin başvurunun Vergi Usul Kanunu kapsamında düzeltme zamanaşımı süresinde yapılması gerekir. Bu süre; gelir vergisi tevkifatının yapıldığı takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıldır.


- Söz konusu sözleşmeler kapsamında iadeye konu olabilecek tazminatlar; iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi çeşitli adlar altında yapılan ve ek tazminat niteliğinde olan ödemelerdir.


- Ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, mesai ücreti, resmi tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yol ücreti, yemek ücreti, sigorta ödemeleri, sosyal yardımlar, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu değildir.


- İade işlemine ilişkin daha önceden açılmış, kesinleşmiş bir davanın olmaması veya şuan için devam eden bir davanın olmaması gerekmektedir.


SONUÇ


Yukarıda anlatıldığı şekilde işten ayrılan personele yapılan ek ödemenin, geçmişe yönelik işçilik alacakları karşılığı yapılan bir ödeme olmadığının ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen nitelikte bir ek tazminat ödemesi olduğunun işverenden alınan yazı ve belgelerle tereddüte mahal bırakmayacak şekilde teşvik edilmesi ve ispatlanması şartıyla ek ödemeler üzerinden kesilen vergilerle ilgili olarak iade talepleri de değerlendirilmektedir.


Eğer bu şekilde ikale sözleşmesi ile işten ayrıldıysanız bizimle iletişime geçerek vergi iadesi hakkınız konusunda avukatlık desteği alabilirsiniz. Bize ulaşın sayfasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Av. Gizem Onay Ezer

2.421 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

!!! ÖNEMLİ NOT: Bu bölümde yer alan kanun Mayıs 2020 tarihinde siteye eklenmiştir. Ülkemizde mevzuat çok hızlı değiştiğinden bu mevzuat hükümleri zamanla değişikliğe uğrayabilir. O yüzden en güncel me

!!! ÖNEMLİ NOT: Bu bölümde yer alan yönetmelik Mayıs 2020 tarihinde siteye eklenmiştir. Ülkemizde mevzuat çok hızlı değiştiğinden bu mevzuat hükümleri zamanla değişikliğe uğrayabilir. O yüzden en günc

bottom of page