top of page

İŞKENCE SUÇU VE CEZASI (TCK 94-95)

İşkence suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 94 ve 95. maddelerinde düzenlenmiştir.


1-İşkence Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlara işkence denir. İşkence suçu yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilen bir suçtur. Bu fiillerin kamu görevlisi olmayan kimselerce yapılması halinde işkence değil eziyet suçu gündeme gelmektedir. İşkence suçu ile korunan hukuki değerler; vücut bütünlüğü, kişinin ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiyeti ve hatta yaşam hakkıdır.


2-İşkence Suçunun Cezası

Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun;

-Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

-Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

-Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

-Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

-Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

-Bu suçtan dolayı zamanaşımı işlemez.


3- Netice Sebebi ile Ağırlaşmış İşkence

-İşkence fiilleri, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, 2 numaralı başlıkta belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.

İşkence fiilleri, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, 2 numaralı başlıkta belirlenen ceza, bir kat artırılır.

-İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

-İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.


4- İşkence Suçunda Zamanaşımı

İşkence suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Bu sebeple bir şikayet süresi de yoktur. Şikayete bağlı olmayan suçlarda dava zamanaşımı süresi içerisinde Cumhuriyet Savcısı suçu öğrenirse soruşturma işlemlerine başlayabilir. Ancak işkence suçu için kanun özel olarak bir düzenleme yapmış ve işkence suçunda zamanaşımı yoktur demiştir. (TCK 94). Bu durumda Cumhuriyet Savcısı işkence suçunun işlendiği tarihten itibaren ne zaman olursa olsun bu suçtan haberdar olursa soruşturma işlemlerine başlayacaktır.


5-İşkence Suçunun Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

Bilindiği üzere ceza yasalarımızda hapis cezasının para cezasına çevrilmesi, ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi seçenek yaptırımlar bulunmaktadır. Koşullar oluştuğu takdirde verilen cezalar bu seçenek yaptırımlara çevrilebilir. Ancak işkence suçu için verilecek cezanın herhangi bir seçenek yaptırıma çevrilmesi söz konusu değildir.

157 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page