top of page

İNSAN TİCARETİ SUÇU VE CEZASI (TCK 80)

İnsan ticareti suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 80. maddesinde düzenlenmiştir.


1-İnsan Ticareti Suçu Nedir ve TCK’da Nasıl Tanımlanmıştır

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseler insan ticareti suçunu işlemiş sayılır ve cezalandırılır.

Kanun insan ticareti suçunu bu şekilde tanımlamıştır. Buna göre;

-Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak ,esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak,

Amacıyla failin;

-Tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak, kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek,

Fiillerinden birisini;

-Kişileri ülkeye sokmak, ülke dışına çıkarmak, tedarik etmek, kaçırmak, bir yerden başka bir yere götürmek veya sevk etmek ya da barındırmak seçimlik hareketlerinden herhangi birisi ile yaptığı takdirde insan ticareti suçunu işlediği kabul edilir.


2-İnsan Ticareti Suçunun 18 Yaşından Küçüklere Karşı İşlenmesi ( Çocuk Ticareti Suçu )

Çocuk ticareti suçu, insan ticareti suçunun özel bir şeklidir. Çocuk ticareti suçunun cezası insan ticareti suçunun cezası ile aynı olmakla birlikte burada bir nüans bulunmaktadır. Bu fark, suçun araç fiilleri dediğimiz;

-Tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak, kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek gibi fiiller söz konusu suçta bulunmamış olsa da çocuk ticareti suçu oluşmuş sayılır. İnsan ticareti suçunun oluşabilmesi için ise bu araç fiillerinden birisinin mutlaka bulunması gerekir.


3- İnsan Ticareti ve Çocuk Ticareti Suçlarının Cezası

İnsan ticareti ve çocuk ticareti suçlarının cezası 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Bu suçlar işlenirken herhangi bir tüzel kişi kullanılırsa, kullanılan tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerine başvurulur.


4- İnsan Ticareti Suçu ve Zamanaşımı

İnsan ticareti suçu şikâyete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple de cumhuriyet savcısı herhangi bir şekilde bu suçun işlendiğini öğrenirse soruşturma işlemlerine başlayacak ve bu suçun mağduru şikayetçi olmasa da soruşturma ve kovuşturma (dava açılırsa) devam edecektir.

İnsan ticareti suçunun dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Yani suç işlendikten sonra 15 yıl içinde cumhuriyet savcısı bu suçtan dolayı faillere dava açabilir.

72 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page