top of page

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU VE CEZASI (TCK 84)

İntihara yönlendirme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 84. maddesinde düzenlenmiştir.


1-İntihara Yönlendirme Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Hayata karşı işlenen suçlardan birisi de Türk Ceza Kanunun 84. maddesinde belirtilen intihara yönlendirme suçudur. Kanun intihara yönlendirme suçunu şu şekilde tanımlamıştır:

-Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi cezalandırılır.

Kanuni tanımından da anlaşılacağı üzere intihara yönlendirme suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Yukarıdaki tanımda belirtilen seçimlik hareketlerden; başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek ya da başkasını intiharına yardım etmek şeklindeki hareketlerden herhangi birisi ile işbu suç işlenebilir.

Burada üzerinde durulması gereken en önemli konu ise, kişinin intihar etmesi hukukumuz tarafından cezalandırılmamaktadır. Yani kişi kendi rızası ile yaşamına son verdiğinde herhangi bir cezalandırma kuralı söz konusu değildir. Ancak kişiyi intihara yönlendiren bir kimse varsa ceza kanunu devreye girmekte kişinin cezalandırılmasını sağlamaktadır.

2-İntihara Yönlendirme Suçu ve Cezası

İntihara yönlendirme suçunun cezası kanunda şu şekilde tanımlanmıştır:

- Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

İntihara yönlendirme suçunun cezalarından anlaşıldığı üzere intiharın gerçekleşmesi bu suç için netice sebebi ile ağırlaşan haldir. Yani intihara yönlendirilen kişi intihar etmeye çalışıp ölmezse dahi (örneğin bir kutu hap içer ve hastanede kurtarılırsa) intihara yönlendirme suçu oluşmuş olur ve cezalandırılır. Eğer ölüm olayı gerçekleşirse netice sebebi ile ağırlaşan hal olan ikinci fıkradan ceza verilir ki o da 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.


3- İntihara Yönlendirme Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

İntihara yönlendirme suçu kanuni tanımından da anlaşılacağı üzere şikayete bağlı bir suç değildir. Yani herhangi bir şikayet olmasa da Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiğini öğrenirse soruşturma işlemlerini yapacaktır.


4- İntihara Yönlendirme Suçunun Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi, Erteleme Mümkün Müdür?

İntihara yönlendirme suçunun cezası zor olmakla birlikte 1 yıl ve daha az olduğu takdirde adli para cezasına veya tedbire çevrilmesi mümkündür. Ayrıca hükmedilen ceza 2 yıl ve daha az hapis cezası olursa erteleme hükümleri uygulanabilir. Son olarak şartları oluştuğu takdirde bu suçla alakalı Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu da uygulanabilir.

98 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page