top of page

MÜHÜR BOZMA SUÇU VE CEZASI (TCK 203)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

Mühür Bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesinde düzenlenmiştir.1- Mühür Bozma Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


Mühür Bozma suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:


“Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi cezalandırılır”

Hukukumuzda mühür bozma suçu bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Bugün ülke genelinde soruşturma dosyaları incelendiğinde görülecektir ki mühür bozma suçu çok sık işlenen ve bu sebeple soruşturulan bir suçtur. Mühür bozma suçunda korunan hukuki değer aslında karma bir niteliktedir. Öncelikli olarak mührü koyan kurumun otoritesinin korunması ve kamusal faaliyetin engellenmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca kimi eşyayı mühür altına almakta “amme menfaati” gören devletin bu idari faaliyetini ortadan kaldıran mühür bozma, adeta kamu idaresi işleyişine karşı bir suçtur.


2- Mühür Bozma Suçunun Cezası


-Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (TCK 203)


3- Mühür Bozma Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır ve Uzlaşmaya Tabi Midir?


Mühür Bozma suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple bu suç oluştuğunda ve soruşturma makamları tarafından öğrenildiğinde re’sen soruşturma işlemleri başlatılacaktır.

Mühür bozma suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.


4- Mühür Bozma Suçunda Zamanaşımı


Mühür Bozma suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.


5- Mühür Bozma Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


- Mühür Bozma suçu neticesinde verilecek ceza hapis veya adli para cezasıdır. Mahkemenin bu suç için hapis cezasını tercih etmesi durumunda bu hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Ancak unutmamak gerekir ki bu suç neticesinde mahkeme direkt olarak adli para cezası verebilir.

- Mühür Bozma suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartları sağlanmış ise erteleme hükümleri uygulanabilir.

- Mühür Bozma suçu neticesinde verilecek ceza için eğer kanuni şartları sağlanmış ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanabilir.

3.053 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page