top of page

RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU (TCK 206)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde düzenlenmiştir.1- Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır


Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçu TCK’da şu şekilde tanımlanmıştır:


“Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi cezalandırılır.”


Kişi kendi beyanı ile, sahte bir resmi belgenin düzenlenmesine neden olmak hakkına sahip değildir. Kişinin açıklamaları üzerine düzenlenen resmi belgenin bu beyanın doğruluğunu ispat edici bir güce sahip olması, suçun oluşması için gereklidir. Aksi takdirde düzenlenen belge, yapılan beyanın doğruluğunu ispat edemeyeceğinden, kişi kendi beyanı ile böyle bir belgenin düzenlenmesine etmen olmuş sayılmaz ve kendisinin bu madde uyarınca cezalandırılmasının neden ve hikmeti kalmaz.


Bu suçun oluşabilmesi için belgede sahtecilik suçunun oluşmamış, kamu görevlisine yalan beyan suçunun oluşmuş olması gerekir. Yargıtay’ın yerleşik uygulaması da bu durumdadır. Eğer yalan beyan üzerine resmi bir belge düzenlenmiş ise, bu halde dolaylı faillik yolu ile resmi belgede sahtecilik suçu işlendiği düşünülmelidir. Ancak Yargıtay’ın farklı yönde kararları vardır. Yargıtay bir olayda, başkası yerine sınava girip daha sonra bu durumun ortaya çıkması üzerine suçu yalan beyan olarak değil de sahtecilik olarak kabul etmiştir.

Ayrıca unutmamak gerekir ki, kendisine yalan beyanda bulunulan kamu görevlisi, o belgeyi düzenlemekle yetkili olmalıdır. Aksi takdirde bu suç oluşmayacaktır.


2- Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunun Cezası


Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK 206)


3- Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu Şikayete Bağlı Mıdır ve Uzlaşmaya Tabi Midir?


Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple bu suç oluştuğunda ve soruşturma makamları tarafından öğrenildiğinde re’sen soruşturma işlemleri başlatılacaktır.

Aynı zamanda bu suç uzlaşmaya tabi bir suç da değildir.


4 -Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçunda Zamanaşımı

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçunda herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Bu sebeple bu suçun olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.


5- Resmi Belgeyi Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi


- Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçu neticesinde mahkeme, kanun maddesi uyarınca hapis ya da adli para cezası verecektir. Eğer hakim bu seçimlik cezalardan hapis cezasına karar verirse, bu cezanın hapis cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Çünkü ceza, adli para cezası olarak da hakim tarafından direkt olarak verilebilmektedir.


- Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçu neticesinde verilecek ceza için erteleme hükümleri uygulanabilir.


- Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma suçu neticesinde verilecek ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanabilir.

2.291 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page