top of page

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUBU KİŞİLERİN GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMESİ SUÇU VE CEZASI (TCK 210/2)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 210/2. maddesinde düzenlenmiştir.1- Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır
Kanun koyucu sağlık mensubu çalışanlarının gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemesinie ilişkin özel bir hükme yer vermiştir. TCK’nın 210. Maddenin 2. Fıkrası şu şekildedir:


“Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.”


Burada sayılan belgeler esas itibari ile özel belgelerdir. Ancak kanun koyucu özel belgelerin içerikleri itibari ile cezalandırma yoluna giderken bu belgeyi düzenleyenlerin sağlık mensubu olması durumunda özel bir hükümle düzenlemeyi uygun bulmuştur.

Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus TCK 210. Maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesidir. Sağlık mensubu çalışanlarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi durumunda alacakları ceza üç aydan bir yıla kadar hapis cezası olacaktır. Bu ceza özel belgede sahtecilik suçu için verilecek cezadan daha az süreli bir cezadır. Bunun da temel amacı bir çok kişinin doktordan rapor istemesi ve doktorların da kısım kısım bu müracaat eden insanların gerçekten rapora ihtiyaç duymadığını bilmesine rağmen onlara rapor vermesidir.


Kanun koyucu sağlık mensubu çalışanları bu şekilde küçük de olsa koruma altına almıştır.

Ancak fıkranın devam eden cümlesinde kanun koyucu, “Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde…” diyerek korumayı kaldırmış ve sağlık mensubu çalışanı da olsa faillere resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre ceza verileceğini belirtmiştir.


Bu maddenin uygulanabilmesi bakımından Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu kişilerin görevleri gereği düzenlemeye yetkili oldukları evrakların olması gerekmektedir.


Bu suç ile Özel Belgede Sahtecilik suçu arasında bir ayrım daha bulunmaktadır. Özel Belgede Sahtecilik suçunun oluşması için gerçek bir özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya değiştirilmesi ve fail tarafından kullanılması gerekmektedir. TCK 210/2 de ise cezanın oluşması için “Kullanma” eylemi şart değildir.


Örnek vermek gerekirse, bir işçi hasta olmamasına rağmen doktora gidip doktoru ikna ederek doktordan rapor aldığı takdirde, bu raporu işverenine vermese de bu suç oluşmuştur. Burada işçi azmettiren doktor ise faildir. Eğer işçi bu raporu işverenine sunmuş olsaydı da yeni bir suç oluşmayacaktı.


2- Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçunun Cezası


Yukarıda da izah ettiğimiz üzere bu suçun cezası kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:

“Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Düzenlenen belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir sonuç doğurucu nitelik taşıması halinde, resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezaya hükmolunur.”


Burada resmi belgede sahtecilik suçunun cezası ile alakalı sitemizde yer alan Resmi Belgede Sahtecilik Suçu yazımıza göz atabilirsiniz.


3- Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçunun Soruşturma ve Kovuşturma Usulü


Suçun temel şeklinin soruşturulması re’sen yapılır. Yani şikayete bağlı değildir.

Suçun ilk cümlede belirtilen şeklinin cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası olduğu için bu temel şekli ile alakalı cezanın adli para cezasına çevrilmesi, ceza hakkında erteleme ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kurumları uygulanabilir.

1.683 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page