top of page

TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI (TCK 85)

Taksirle insan öldürme suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85. maddesinde düzenlenmiştir.


1-Taksirle İnsan Öldürme Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Taksirle insan öldürme suçu kanunda tıpkı kasten insan öldürme suçunda olduğu gibi son derece basit bir ifade ile tanımlanmıştır. TCK suçu tanımlarken, “Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi cezalandırılır” demekle yetinmiştir. Bu sebeple ilk olarak taksir kavramının ne olduğunu araştırmak gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu 22. maddesinin 2. fıkrasında taksir şu şekilde tanımlanmıştır:

-Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Maddenin 3. fıkrasında ise “Bilinçli Taksir” kavramı tanımlanmıştır:

-Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Madde metninde de anlaşılacağı üzere eğer bilinçli taksir söz konusu ise faile verilecek ceza artırılacaktır.

Şu durumda taksirle bir kimsenin ölümüne sebebiyet verilmesi durumunda fail cezalandırılacaktır. Buradaki taksirin bilinçli taksir olması durumunda, failin alacağı ceza artırılacaktır.


2-Taksirle İnsan Öldürme Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Taksirle insan öldürme suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Bu sebeple Cumhuriyet Savcısı suçun işlendiğini öğrendikten sonra soruşturma işlemlerini yapacaktır. Maktulün yakınlarının fail hakkında şikayetçi olup olmaması soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yapılması için herhangi bir önem arz etmemektedir.


3-Taksirle İnsan Öldürme Suçunun Cezası

Taksirle insan öldürme suçunun cezası Türk Ceza Kanunun 85. maddesinde iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Eğer bilinçli taksir söz konusu ise, faile verilecek ceza yukarıda da bahsettiğimiz üzere üçte birinden yarısına kadar artırılmaktadır.


4-Taksirle İnsan Öldürme Suçunda Dava Zamanaşımı

Taksirle insan öldürme suçu yukarıda belirttiğimiz üzere şikayete bağlı bir suç değildir. Bu sebeple Türk Ceza Kanunun 66. Maddesinde belirtilen dava zamanaşımı süresine on beş yıldır. Yani Cumhuriyet Savcısı suçun işlenmesinden itibaren 15 yıl içerisinde soruşturma işlemlerine başlayabilir.


5-Taksirle İnsan Öldürme Suçunun Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kanun koyucu taksirle işlenen suçlarda ceza yüksek de olsa diğer koşulların varlığı halinde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine imkân tanımıştır. Fakat bilinçli taksir söz konusu ise adli para cezasına çevrilme mümkün olmayacaktır.

Taksirle insan öldürme suçu neticesinde verilen ceza 2 yıldan daha az hapis cezası ise cezanın ertelenmesi hükümleri uygulanabilir.

Son olarak taksirle insan öldürme suçu neticesinde verilen ceza 2 yıldan daha az ceza söz konusu ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanabilir. Ancak HAGB kurumunun uygulanabilmesi için mağdurun (mağdurların) ölüm sebebi ile uğradıkları maddi zararın karşılanması gerekmektedir.

734 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page