top of page

TAKSİRLE İNSAN YARALAMA SUÇU VE CEZASI (TCK 89)

Taksirle insan yaralama suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 89. maddesinde düzenlenmiştir.


1-Taksirle İnsan Yaralama Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Taksirle yaralama suçu Türk Ceza Kanununun 89. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

-Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi cezalandırılır.

Taksir kavramı Türk Ceza Kanunu 22. maddesinin 2. fıkrasında şu şekilde tanımlanmıştır:

-Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Maddenin 3. fıkrasında ise “Bilinçli Taksir” kavramı tanımlanmıştır:

-Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Madde metninde de anlaşılacağı üzere eğer bilinçli taksir söz konusu ise faile verilecek ceza artırılacaktır.

Şu halde trafik kazası, doktor hatası vb. sayısız nedenle taksirle insan yaralama suçu oluşabilir.


2- Taksirle İnsan Yaralama Suçunun Cezası

Taksirle insan yaralama suçunun cezası kanunda şu şekilde belirtilmiştir:

- Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

- Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

- Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

- Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


3-Taksirle İnsan Yaralama Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?

Taksirle insan yaralama suçunun şikâyete bağlı olup olmadığını Türk Ceza Kanunun 89. maddesinin 5. fıkrası hükümlerine göre 2 ayrı şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Buna göre:

a. Taksirle insan yaralama suçunun TCK 89/1’deki basit hali şikayete bağlıdır.

b. Taksirle insan yaralama suçunun TCK 89/2-3-4’de belirtilen hallerinin bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmamaktadır.


4-Taksirle İnsan Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Taksirle insan yaralama suçu şikayete bağlı bir suç olduğu için şikayet süresi 6 aydır. Ancak taksirle insan yaralama suçunun TCK 89/2-3-4 ‘te düzenlenen durumları bilinçli taksirle işlenirse şikayet aranmayacak ve resen soruşturma işlemleri yapılabilecektir.

Taksirle insan yaralama suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup çeşitli koşullar gerçekleşir ise 12 yıla kadar çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken husus şikayet süresinin gözden kaçırılmamasıdır.


5-Taksirle İnsan Yaralama Suçunun Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

-Kanun koyucu taksirli suçlardan dolayı hükmolunacak hapis cezası uzun süreli de olsa diğer koşullar oluşmuş ise cezanın adli para cezasına çevrilmesine müsaade etmektedir. Ancak bilinçli taksir söz konusu ise bu imkan tanınmamıştır.

-Taksirle insan yaralama suçunda failin aldığı ceza 2 yıl ve daha az süreli ise bu cezanın ertelenmesi mümkündür. Fakat Türk Ceza Kanunu para cezalarının ertelenmesini kabul etmediğinden, verilen ceza adli para cezasına çevrilirse fail ertelemeden yararlanamayacaktır.

-Taksirle insan yaralama suçunda faile 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası verilmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanabilir. Ancak hapis cezasından çevrilen adli para cezalarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu uygulanamaz.


6- Taksirle İnsan Yaralama Suçunda Uzlaştırma

Ceza Muhakemesi Kanunun 253/1-b ve 253/2 maddeleri uyarınca taksirle insan yaralama suçu uzlaştırmaya tabi suçlardandır. Düzenlemede herhangi bir ayrım yapılmadığından bilinçli taksirle işlenen suçlar da uzlaştırmaya tabidir. Uzlaşmaya tabi suçlarda, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında öncelikle uzlaştırma prosedürü uygulanmalı, uzlaşma sağlanamazsa yargılamaya devam edilmelidir.

3.918 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page