top of page

TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Güncelleme tarihi: 15 May 2019

Tehdit suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 106. maddesinde düzenlenmiştir.1-Tehdit Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunda şu şekilde tanımlanmıştır:

-Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi cezalandırılır. Ayrıca malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle başkasını tehdit eden kişi mağdurun


şikayeti üzerine cezalandırılır.

Suçun kanuni tanımından anlaşılacağı üzere, tehdit suçunun ilk hali şikayete bağlı olmayıp ikinci hali olan bir kimseyi malvarlığı itibari ile zarara uğratacağından veya kötülük yapacağından bahisle tehdit eden kişi şikayet üzerine cezalandırılacaktır. Tehdit suçu ile korunan hukuki değer, kişilerin iç huzuru, sükunu ve güvenlik duygusudur.


2-Tehdit Suçunun Cezası


a. Suçun Basit Halinin Cezası

-Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (TCK 106/1)


b. Suçun Nitelikli Halinin Cezası

Tehdit suçunun:

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK 106/2)

-Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir. (TCK 106/3)


3-Tehdit Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Tehdit suçu savcılıkça re’sen soruşturulur. Daha az cezayı gerektiren nitelikli unsurunun oluşması halinde ise suçun soruşturulması şikayete bağlıdır. Suçun şikayete bağlı nitelikli halinin oluşması durumunda şikayet süresi 6 aydır. Yani mağdur, söz konusu suça maruz kaldıktan sonra 6 ay içerisinde şikayetini yapması gerekir.


4-Tehdit Suçunda Zamanaşımı

Tehdit suçunun basit hali ve nitelikli halleri (daha az cezayı gerektiren nitelikli hali dışındaki nitelikli haller) şikayete bağlı değildir. Bu suçun dava zamanaşımı süresi de 8 yıldır. Şu halde tehdit suçunun şikayete bağlı olmayan hallerinden herhangi birisinin işlenmesi halinde Cumhuriyet Savcısı bu suçun işlendiğini8 yıl içerisinde haber alırsa soruşturma işlemlerine başlayacaktır.


5-Tehdit Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

-Tehdit suçu nedeni ile faile hapis cezası verilmesi durumunda belli koşullar oluşursa ceza adli para cezasına çevrilebilir.

-Tehdit suçu nedeni ile verilen ceza 2 yıl ve altı hapis cezası ise bu cezanın ertelenmesi mümkündür.

-Tehdit suçu nedeni ile verilecek ceza 2 yıl ve altı hapis cezası ise bu ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanması mümkündür.

5.223 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page