top of page

TERK SUÇU VE CEZASI (TCK 97)

Terk suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 97. maddesinde düzenlenmiştir.


1-Terk Suçu Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Terk, TCK’nın Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli bölümünde düzenlenmiştir. Terk suçunun kanuni tanımı şu şekildedir;

- Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi cezalandırılır.

Burada ilk olarak suçun failinin kim olacağı sorusu gündeme gelecektir. Madde gerekçesinde bu durum şöyle belirtilmiştir: “Suçun faili ise, bu kimseler üzerinde koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi olabilir”. Koruma ve gözetim yükümlülüğü ise kişilere kanundan veya sözleşmeden dolayı yüklenebilmektedir. Örneğin, anne babanın çocuğu üzerindeki koruma ve gözetim yükümlülüğü kanundan doğan bir yükümlülüktür. Diğer taraftan bir yaşlıya bakması için bir bakıcı ile sözleşme yapılmışsa, burada sözleşmeden kaynaklanan bir koruma ve gözetim yükümlülüğü ortaya çıkacaktır.

Söz konusu suç, yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edeme­yecek durumda olan kimseyi kendi hâline terk etmekle oluşur. Bu terk ol­gusu, bir bebeğin cami avlusu gibi belli bir mahale götürülüp bırakılması gibi icrai davranışla gerçekleştirilebilir. Keza, bu suç, ihmali davranışla da işlenebilir. Örneğin ileri yaşta bulunan veya hasta bir kişi ya da bir bebek evde kendi hâline terk edilerek tatile çıkılması hâlinde, koruma ve gözetim­den yoksun bırakılabilirler.


2-Terk Suçunun Cezası

Terk suçunun cezası TCK’da şu şekilde belirtilmiştir:


a. Terk Suçunun Basit Halinin Cezası

- Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


b. Netice Sebebi İle Ağırlaşmış Terk

-Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur.


Netice sebebi ile ağırlaşmış terk maddesinin gerekçesi şöyledir:

“Terk edilen kişinin bir hastalığa yaka­lanması, yaralanması veya ölmesi hâlinde, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunacaktır. Bu durumda dikkat edilmelidir ki, failin meydana gelen ağır ve başka neticeden dolayı sorumlu tutulabil­mesi için, bu netice açısından en azından taksirinin bulunması gerekir. Fa­kat, bu madde kapsamında söz konusu edilen terk olgusu hâlinde, meydana gelen netice açısından failin çoğu zaman muhtemel kastla hareket ettiğini göz önünde bulundurmak gerekir.”

Madde gerekçesine göre, failin en azından taksirinin bulunması belirtilmiştir. Yani failin, terk ettiği kişinin hastalığa yakalanmasını, yaralanmasını ve ölmesini istememesi gerekmektedir. Failin bunları istemesi halinde (netice sebebi ile ağırlaşma söz konusu olursa) terk suçu değil bu suçlarla alakalı hüküm kurulacaktır.


3-Terk Suçunun Şikâyet Süresi ve Zamanaşımı

Terk suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple dava zamanaşımı süresi içerisinde Cumhuriyet Savcısı bu suçun işlendiğini haber alırsa soruşturma işlemlerine başlayacaktır. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.


4-Terk Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

-Terk suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 1 yıl ve altında ise adli para cezasına çevrilebilir.

-Terk suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 2 yıl ve altında ise erteleme hükümleri uygulanabilir.

-Terk suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 2 yıl ve altında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.

85 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page