top of page

YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU VE CEZASI (TCK 98)

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 98. maddesinde düzenlenmiştir.

1- Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Nedir ve Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, TCK’nın Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli bölümünde düzenlenmiştir. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun kanuni tanımı şu şekildedir;

-Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi cezalandırılır.

Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki bu suçun faili herkes olabilir. Terk suçu ile ilgili yazımızda, kişinin terk suçundan dolayı fail olabilmesi için koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunması gerekir diye belirtmiştik. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunda ise bu şekilde yükümlülük sahibi kişilerin fail olmasından söz edemeyiz. Zaten failin böyle bir yükümlülüğün olması durumunda, mağdura yardım etmemesi ya da durumu ilgili makamlara bildirmemesi halinde “Terk” suçu gündeme gelecektir.


2- Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Cezası

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun cezası TCK’da şu şekilde belirtilmiştir:


a. Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Basit Halinin Cezası

- Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare edemeyecek durumda olan kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.


b. Netice Sebebi İle Ağırlaşmış Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Cezası

- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


3- Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Şikâyet Süresi ve Zamanaşımı

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu sebeple dava zamanaşımı süresi içerisinde Cumhuriyet Savcısı bu suçun işlendiğini haber alırsa soruşturma işlemlerine başlayacaktır. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.


4-Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu İçin Verilecek Cezanın Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi

- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu basit halinin işlenmesi neticesinde verilecek hapis cezası adli para cezasına çevrilemez. Çünkü suçun basit hali için, hapis cezası ile beraber adli para cezası da yaptırım olarak düzenlenmiştir. Ancak suçun nitelikli halinden dolayı verilen hapis cezası, 1 yıl ve altında ise adli para cezasına çevrilebilir.

- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 2 yıl ve altında ise erteleme hükümleri uygulanabilir.

- Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu neticesinde verilecek hapis cezasının süresi 2 yıl ve altında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanabilir.

166 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page