top of page

İŞ MAHKEMESİNDE YETKİ

Y. HGK. E. 2014/9-2163, K. 2017/555, T. 29.03.2017 Özet: İş Mahkemesinde açılan dava davalının ikametgah mahkemesinde ya da işyerinin...

İŞ DAVALARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCUK

İşçi-işveren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara bağlı dava sayısının her geçen gün artarak devam etmesi nedeni ile...

bottom of page