top of page

YARGITAY'IN MOBBİNG KRİTERLERİ

Mobbing; Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit...

İŞ KAZASININ ZAMANAŞIMI SÜRESİ 10 YILDIR

Y. HGK., E. 2014/2372, K. 2017/379, T. 1.3.2017 ÖZET: İş kazasının zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren on yıldır. Oluşan zararın...

bottom of page